Breath.vn

Khoá thiền định căn bản sẽ ra mắt và đầu năm 2022

Trong khoá học này bạn sẽ được học:

  • Bản chất của thiền định
  • Các bước căn bản của quá trình thiền
  • Tư thế ngồi thiền đúng
  • Cách đối mặt với sự phân tâm
  • Tránh sai lầm thường gặp trong thiền
  • Để hiện thức trở thành phong cách sống
Thien dinh breath

Hãy đăng ký để nhận thông báo về khoá học

Shopping Cart