Cạnh tranh với máy tính, đào thải và thiền

Cạnh tranh với máy tính, đào thải và thiền

Khi mình bắt đầu làm Podcast và Youtube về thiền, hầu như tất cả người thân và bạn bè của mình đều vô cùng ngạc nhiên. Vì mình vốn là một đứa rất láu táu, nói và làm cái gì cũng nhanh. Và chẳng ai hình dung được có những lúc mình cũng chậm lại, …

Cạnh tranh với máy tính, đào thải và thiền Read More »